𝑺𝒎𝒆𝒍𝒍𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 Những cơn mùa đầu mùa đã bắt đầu ghé thăm làm mặt đất hòa quyện với mùi mưa. Thứ mùi đất…