Sau khoảng thời gian dài cách ly xã hội, đây chính là lúc cô gái F5 lại bản thân mình, sẵn sàng quay trở…