Thân gửi cô gái! Chúng ta đã cùng nhau trải qua năm 2019 với những kỉ niệm thật đáng nhớ, đây cũng là năm…